// Behandling der du er

Massasje for eldre

Massasje kan lindra fysiske og psykiske plager.

skjermbilde 2017-08-26 kl  11 55 57
Massasje kan gi aukt livskvalitet, aukt velvære og aukt mobilitet. Er der behov for at massøren skal koma til deg, i din heim, på sjukeheim eller omsorgsbolig, ta kontakt.